به ســبـــک انـــــــزاهوم
×

فرش NORTE

norte-hali


0 تومان

ویژگی ها:

  • دارای رنگ خاکستری روشن
  • ۳ مدل ابعاد متفاوت در اندازه های ۱.۴۰ × ۲.۰۰، ۱.۶۰ × ۲.۳۰ و ۲.۰۰ × ۲.۹۰
  • از ۱۰۰ درصد پشم تولید شده است
  • ارتفاع فرش ۸ میلی متر است
  • با تکنیک ۸۰۰.۰۰۰ ضربه در متر مربع تولید شده است
  • محل تولید بلژیک است
  • ویژگی ها:
  • NORTE
  • NORTE
Real Time Analytics