به ســبـــک انـــــــزاهوم
×

فرش NETHA

netha-hali


0 تومان

ویژگی ها:

  • در رنگ بژ
  • گزینه های انتخابی طول و عرض در ابعاد ۱.۲۰ × ۱.۷۰، ۱.۶۰ × ۲.۳۰، ۲.۰۰ × ۲.۹۰
  • ۱۰۰ درصد از پلی پروپیلن تولید شده است
  • ارتفاع فرش ۱۰ میلیمتر است
  • با تکنیک ۷۰۰.۰۰۰ ضربه در متر مربع تولید شده است
  • با تکنیک ۷۰۰.۰۰۰ ضربه در متر مربع تولید شده است
  • محل تولید ترکیه است
  • ویژگی ها:
  • NETHA
Real Time Analytics