به ســبـــک انـــــــزاهوم
×

فرش MARTHA

martha


0 تومان

ویژگی ها:

  • گزینه های رنگ بژی و خاکستری موجود است
  • در اندازه های ۱.۲۰ × ۱.۸۰، ۱.۵۵×۲.۳۰ و ۱.۹۰ در ۲.۹۰، مجموعا سه گزینه ابعادی
  • ۱۰۰ درصد از پلی استر تولید شده است
  • ارتفاع فرش ۵ میلی متر است
  • با تکنیک ۱.۰۰۰.۰۰۰ ضربه در متر مربع تولید شده است
  • محل تولید ترکیه است
  • ویژگی ها:
  • MARTHA
  • MARTHA
  • MARTHA
Real Time Analytics