به ســبـــک انـــــــزاهوم
×

فرش Marcel

marcel-hali


0 تومان

ویژگی ها:

  • رنگ خاکستری
  • ۳ مدل ابعاد متفاوت در اندازه های ۱.۲۰ × ۱.۸۰، ۱.۶۰ × ۲.۳۰، ۱.۹۵ × ۳.۰۰
  • از ۶۰ درصد ویسکون و ۴۰ درصد پلی استر تولید شده است
  • ارتفاع فرش ۳ میلیمتر است
  • با تکنیک ۸۹۰.۵۰۰ ضربه در متر مربع تولید شده است
  • محل تولید بلژیک است
  • ویژگی ها:
  • Marcel
Real Time Analytics