به ســبـــک انـــــــزاهوم
×

میزهای جلو مبلی و کنار مبلی Bolero

bolero-sehpa


0 تومان

ویژگی ها:

  • ترکیبی از لوازم سیاه رنگ و چوب جوز هندی
  • پایه های چوبی
  • وجود شیشه بر روی سطح فوقانی میز جلو مبلی

.

  • ویژگی ها:
  • Bolero
  • Bolero
Real Time Analytics