به ســبـــک انـــــــزاهوم
×

تابلوها تابلوهای انتزاعی

soyut-tablolar


0 تومان

ویژگی ها:

  • • نقاشی روغنی کار دست روی بوم با اسکلت چوبی
  • • آماده برای آویزان شدن بر روی دیوار تحویل داده می‌شود.
 
 
  • ویژگی ها:
  • تابلوهای انتزاعی
Real Time Analytics