12.02.2016

سرویس های خواب: راه حل های هوشمندانه

راه حل های هوشمندانه

آیا می خواهید صاحب کمدی شوید که دارای ظاهری بسیار شیک و منظم بوده و به راحتی بتوانید هر آنچه که در جستجوی آن هستید را پیدا کنید؟ بعضا ممکن است به خاطر محدودیت مکان و یا بدلیل عدم وجود فضای کافی در داخل کمدی که دارا هستید، مجبور شوید لباس های خود را بر روی همدیگر آویزان نمایید. بعضا هم ممکن است با وجود داشتن فضای کافی، نتوانیم وسایل خود را به شکل منظم در داخل کمد قرار دهیم. برای اینکه بتوانید همه ی لباس ها و دیگر وسایل خود را در داخل اتاق خواب خود نگهداری نمایید واقعا باید دارای برنامه ریزی خاصی باشید. در این میان، مهمترین وظیفه بر عهده ی کمدها می باشد.

اگر مشکل جا دارید، از کمدهایی استفاده کنید که دارای درب های ریلی کشویی می باشند.

در صورت استفاده از کمدهای ریلی کشویی به جای کمدهای درب دار معمولی به راحتی می توانید از حداقل فضای موجود حداکثر استفاده را نمایید. از طرفی استفاده از آئینه در درب های کمد، اتاق شما را بزرگتر نشان خواهد داد.

متناسب با اندازه ی اتاق خوابتان، کمد خود را به گونه ای که می خواهید در نظر گرفته و انتخاب نمایید.

اندازه و پهنای کمد خود را به گونه ای که دوست دارید انتخاب نمایید. مخصوصا استفاده از کمد در قسمت های کُنج و یا گوشه های اتاق هم می تواند فضاهای مذکور را به خوبی پوشش داده و هم اینکه اتاق شما را بسیار شیک و زیباتر نماید.

نکاتی در خصوص جزئیات داخل کمد، که زندگی شما را راحت تر خواهد نمود.

وجود بخش یا محفظه های اکسسوری در داخل کمدها، مکانیسم یا رخت آویزهای ویژه ی آویزان نمودن شلوارها، رگال ها با جک های پایین آورنده ی آسانسوری و غیره، این امکان را فراهم می آورند که به راحتی بتوانید لباس ها و وسایل خود را با نظم خاصی در داخل کمدها قرار دهید.

با بکار گرفتن وسایل و یا ملزومات روشنایی در داخل کمدها، به راحتی هر آنچه که در جستجوی آن هستید را بیابید.

در سایه ی استفاده از وسایل و یا ملزومات روشنایی در داخل کمدها، به راحتی هر آنچه که در جستجوی آن هستید را یافته و نیز قادر خواهید بود که به سادگی رنگ ها را از یکدیگر تشخیص دهید.

از رخت آویز، جعبه و قوطی های یک شکل استفاده نمایید.

استفاده از رخت آویزها، جعبه ها و یا قوطی های یک شکل، این امکان را به شما خواهد داد که فضای داخل کمد شما دارای ظاهری منظم و زیباتر باشد. استفاده از جعبه، قوطی و رخت آویزها با اشکال و متریال های متفاوت، چشم را خسته نموده و فضای داخل کمد شما را بسیار نامنظم و به هم ریخته نشان خواهد داد. به عبارت دیگر به علت متفاوت بودن شکل های وسایل مورد استفاده قرار گرفته شده، در داخل کمد شما فضاهای خالی و بدون استفاده به وجود خواهد آمد.

-->
 
Real Time Analytics